Ώρες λειτουργίας γραφείου »

Το γραφείο της σχολής οδηγών είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 17:30 έως τις 21:00.

Για πρωινές ώρες καλέστε στο 6977719268 για να κλείσετε ραντεβού.

Με εκτίμηση Αντωνιάδης Νικόλαος

Περισσότερα »

Συχνές ερωτοαπαντήσεις:

Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ

Που θα κάνω τα τέστ για τα σήματα;

Που μπορώ να βρώ τα βιβλία των θεωρητικών εξετάσεων;

Τι τέλη κυκλοφορίας θα πληρώσω το 2020;

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000

Έως 300 κ.εκ. 22 €
Από 301 έως 785 κ.εκ. 55 €
Από 786 έως 1.071 κ.εκ. 120 €
Από 1.072 έως 1.357 κ.εκ. 135 €
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 225 €
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 250 €
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 280 €
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 615 €
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 820 €
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1.025 €
Από 4.001 κ.εκ. και άνω 1.230 €

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το 2001 έως το 2005

Έως 300 κ.εκ. 22 €
Από 301 έως 785 κ.εκ. 55 €
Από 786 έως 1.071 κ.εκ. 120 €
Από 1.072 έως 1.357 κ.εκ. 135 €
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 240 €
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 265 €
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 300 €
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 630 €
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 840 €
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1.050 €
Από 4.001 κ.εκ. και άνω 1.260 €

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το 2006 μέχρι και 1/11/2010

Έως 300 κ.εκ. 22 €
Από 301 έως 785 κ.εκ. 55 €
Από 786 έως 1.071 κ.εκ. 120 €
Από 1.072 έως 1.357 κ.εκ. 135 €
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 255 €
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 280 €
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 320 €
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 690 €
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 920 €
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1.150 €
Από 4.001 κ.εκ. και άνω 1.380 €

Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης από 1/11/2010

Το ποσό των τελών υπολογίζεται ως το γινόμενο των γρ./χλμ. CO2 του οχήματος επί το εκάστοτε ποσό κάθε κλίμακας.

0-90 0
91-100 0,90
101-120 0,98
121-140 1,20
141-160 1,85
161-180 2,45
181-200 2,78
201-250 3,05
Άνω των 251 3,72
Ε.Ι.Χ Ρυμουλκόυμενα, ημιρυμουλκούμενα 140€
Τροχόσπιτα 140€

 

Τι όχημα μπορώ να οδηγήσω με άδεια κατηγορίας…

Κατηγορία ΑΜ:Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα

Κατηγορία Α1:

  • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125cm3, μέγιστης ισχύος 11kw και λόγω ισχύος προς βάρος μικρότερο απο 0,1kw/kg
  • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15kw

Κατηγορία Α2:

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας

Κατηγορία Α: Μοτοσικλέτες απεριόριστων κυβικών εκατοστών

Κατηγορία Β: Αυτοκίνητα  επιβατηγά των οποίων ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθημένων (χωρίς τη θέση του οδηγού) δεν υπερβαίνει τις οκτώ ή αυτοκίνητα φορτηγά με μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος μέχρι 3.500 χλγ.

Κατηγορία C: Αυτοκίνητα φορτηγά των οποίων το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος υπερβαίνει τα 3.500 χλγ.. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ..

Κατηγορία D: Αυτοκίνητα λεωφορεία. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ..

Κατηγορία Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκουν όχημα της κατηγορίας Γ ή Δ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος υπερβαίνει τα 750χλγ..

Ποιές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας οδήγησης…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΜ,Α1,Α2 ΚΑΙ Α:
Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).Να έχει συμπληρώσει το 16 έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ή το  18 έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α1, το 20 για την Α2 και το 24 για την Α.Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για τις παραπάνω  κατηγορίες.Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Β’. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ :

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ τουλάχιστον. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας C, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία C. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’, τουλάχιστον. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία D. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε:

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C ή D Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.

Πόσο κοστίζει μία μεταβίβαση;

Το κόστος μίας μεταβίβασης προκύπτει απο το άθροισμα των τελών έκδοσης άδειας και των τελών μεταβίβασης

Τα τέλη έκδοσης άδειας είναι

AYTOKINHTA E.I.X. 75 Ε
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 9 Ε

Τα τέλη μεταβίβασης προκύπτουν απο τον κυβισμό του οχήματος

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
51cc – 400cc 30Ε
401cc – 800cc 45Ε
801cc – 1300cc 60Ε
1301cc – 1600cc 90Ε
1601cc – 1900cc 120Ε
1901cc – 2500cc 145Ε
2501cc και άνω 205Ε

Πόσα είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα για…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α ή Α1 (μοτοσικλέτας) 32 (11 εάν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου) 10
Β (αυτοκινήτου) 21 ( 0 εάν υπάρχει δίπλωμα μοτοσικλέτας) 20 (16 εάν υπάρχει δίπλωμα μοτοσικλέτας)
Γ (φορτηγού) 7 10
Δ (λεωφορείου) 7 10
Ε (συρμού) 0 8

* Το κάθε μάθημα είναι χρονικής διάρκειας 45λεπτών

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται…

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Για δίπλωμα μοτοσικλέτας…

Για διπλώμα αυτοκινήτου…

Για δίπλωμα φορτηγού…

Για δίπλωμα λεωφορείου…

Για δίπλωμα συρόμενου…

Για αναθεώρηση διπλώματος…

Για αντίγραφο διπλώματος λόγω φθοράς ή απώλειας

Για έκδοση διπλώματος νέου τύπου…

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Για μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου…

Για μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου…

Για άρση παρακράτησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας…

Για άρση παρακράτησης φορτηγού αυτοκινήτου

Για αντίγραφο άδειας λόγω φθοράς ή απώλειας…

Για αντικατάσταση πινακίδων λόγω φθοράς ή απώλειας…

Σχολή Οδηγών Easydrive

Γεννηματά 1Α με Βεργίνας, Πυλαιώτικα
Τηλ: 2311 203.973
E-mail: info@easydrive.gr