Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ (50cm3)

O κάτοχος της κατηγορίας αυτής μπορεί να οδηγεί μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης εώς 50cm3 ή ηλεκτροκινητήρα εώς 4kw

Για την απόκτηση αυτής της κατηγορίας ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16 έτος της ηλικίας του.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

• 31 θεωρητικά (10 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

• 14 πρακτικά (12 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 (έως 125 cc )

O κάτοχος της κατηγορίας αυτής μπορεί να οδηγεί:

 • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125cm3, μέγιστης ισχύος 11kw και λόγω ισχύος προς βάρος μικρότερο απο 0,1kw/kg
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15kw

Για την απόκτηση αυτής της κατηγορίας ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα  είναι:

• 31 θεωρητικά (10 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή 2 εάν είναι κάτοχος της ΑΜ)

• 14 πρακτικά (7 εάν υπάρχει άδεια της κατηγορίας ΑΜ,12 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 (εως 35kw)

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας

Για την απόκτηση αυτής της κατηγορίας ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20  έτος της ηλικίας του.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα  είναι:

• 31 θεωρητικά (10 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή 2 εάν είναι κάτοχος της ΑΜ ή Α1)

• 14 πρακτικά (7 εάν υπάρχει άδεια της κατηγορίας ΑΜ ή Α1,12 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (απεριόριστα κυβικά)

Το δίπλωμα αυτό επιτρέπει την οδήγηση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου δικύκλου ανεξαρτήτως κυβικών.

Για την απόκτηση της κατηγορίας αυτής ο  υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 24 έτος της ηλικίας του ή να έχει συμπληρώσει δύο χρόνια ως κάτοχος της κατηγορίας Α2.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα  είναι:

• 31 θεωρητικά (10 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή 2 εάν είναι κάτοχος της ΑΜ, Α1 ή Α2)

• 14 πρακτικά (7 εάν υπάρχει άδεια της κατηγορίας ΑΜ, Α1 ή Α2,12 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ (125cm3)


O κάτοχος της κατηγορίας αυτής μπορεί να οδηγεί τα παρακάτω οχήματα χωρίς συμπλέκτη:

 • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125cm3, μέγιστης ισχύος 11kw και λόγω ισχύος προς βάρος μικρότερο απο 0,1kw/kg
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15kw

Για την απόκτηση αυτής της κατηγορίας ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα  είναι:

• 31 θεωρητικά (10 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή 2 εάν είναι κάτοχος της ΑΜ)

• 14 πρακτικά (7 εάν υπάρχει άδεια της κατηγορίας ΑΜ,12 εάν υπάρχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Απαραίτητα δικαιολογητικά  (ΑΜ,Α1,Α2,Α και αυτόματου)

Εάν ο υποψήφιος δεν έχει στην κατοχή του  άλλο δίπλωμα

 1. 1.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185 ημέρες)
 2. 2.  ΑΦΜ απο κάποιο επίσημο έγγραφο
 3. 3.  Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. 4.  Αίτηση και αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένες
 5. 4.  Βιβλιάριο υγείας

Εάν ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του  άλλο δίπλωμα

 1. 1.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185 ημέρες)
 2. 2.  ΑΦΜ απο κάποιο επίσημο έγγραφο
 3. 3.  Αίτηση και αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένες
 4. 4.  Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 5. 5.  Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης

Σχολή Οδηγών Easydrive

Γεννηματά 1Α με Βεργίνας, Πυλαιώτικα
Τηλ: 2311 203.973
E-mail: info@easydrive.gr